Facturatie en klachtenregeling

 

Digitale Facturatie door FAMED: 
De nota van uw behandeling ontvangt u van Famed. Zij versturen en innen namens ons de nota’s. Indien uw e-mailadres en 06-nummer bij ons bekend zijn, ontvangt u de factuur per e-mail. Deze kunt u eenvoudig betalen via iDEAL

Voor vragen over uw nota’s kunt contact opnemen met Famed: T 0900-0885 of via notavanfamed.nl

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uw gegevens en dossier waren uiteraard al goed afgeschermd. Vanaf 25 mei 2018 hebben wij de plicht u te informeren met wie wij uw gegevens delen en welke externe bedrijven toegang hebben tot ons computersysteem.

Persoons- en tandheelkundige gegevens die na overleg met u gedeeld worden zijn:

In geval van verwijzing naar een kaakchirurg, orthodontist, gnatholoog, kaakfysioloog, endodontoloog en tandtechnisch laboratorium
Op verzoek van zorgverzekeraar, inspectie en of keuringsdienst na uw toestemming.

Externe bedrijven die toegang hebben tot ons computersysteem:

  • Novadent B.V. (leverancier tandheelkundige softwarepakket)
  • van Dam ICT (verantwoordelijk voor ICT en beveiliging praktijk Bergkwartier)
  • Evema telefonie (verantwoordelijk voor functioneren telefonie)

Elk bedrijf dat inlogt doet dat onder toezicht van een medewerker van Praktijk Bergkwartier, dus nooit zelfstandig!!

 

Klachtenregeling: 
Praktijk Bergkwartier is bij de ANT-klachtenregeling aangesloten. De regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. T: 023-5249387 en E: kc@ant-online.nl
Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,90 per gesprek).

Indicatie techniekkosten:

Hieronder vindt u onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. De lijst hieronder bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnici/tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.

Onze tandartsen hebben diepgaande kennis welke materialen en/of technieken gebruikt kunnen worden. U mag van de tandarts verwachten dat deze keuzes leiden tot een duurzaam resultaat bij u.

Toch is het vaak nog beter als u dit samen met de tandarts beslist of bespreekt (shared decision making). Hierdoor bent u zich bewust van de mogelijkheden en kunt u dit beter afstemmen op uw situatie. Heeft u na deze voorlichting -samen met de tandarts- een besluit genomen over de behandeling die u wilt ondergaan en de te gebruiken materialen en methodes, dan mag u altijd vragen om een (individuele begroting) waarop ook de tandtechniekkosten uit deze lijst vermeld zullen zijn.

Onder deze prijslijst vindt u meer informatie over de verschillende materialen.

Prijslijst

Kroon & brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen.

Type kroon, facing of brugdeel
Prijs
• Kroon, keramische kap met opgebakken porselein 275 euro
• Kroon, volledig (monolithisch) bestaande uit zirconium-oxyde 235 euro
• Kroon, monolithisch, andere keramische materialen (o.a. LiSi) 235 euro
• Kroon, edele (goud)legering met opgebakken porselein
Bijkomende kosten, prijs legering per gram
235 euro
• Kroon, onedele (spaar) legering met opgebakken porselein 265 euro
• Kroon, volledig goud
Bijkomende kosten, prijs legering per gram
235 euro
• Kroon, monolithisch kunststof/ hybride/ nanoceramics keramiek 235 euro

Prijzen dummy’s van bruggen zijn gelijk aan kronen. Prijzen gedeeltelijke kronen / onlays / facings gelijk aan kronen
Type inlay
Prijs
• Inlay, volledig bestaande uit een keramisch materiaal 235 euto
• Inlay, volledig bestaande uit goud
Bijkomende kosten, prijs legering per gram
235 euro

Kroon & brugwerk op implantaten

Type Prijs

• Verschroefbare kroon, zirconium-oxyde met opgebakken porselein
750 euro

• Verschroefbare kroon, monolithisch zirconium-oxyde
515 euro
• Verschroefbare kroon, monolithisch ander keramisch materiaal (o.a. LiSi)
515 euro
• Kroon gecementeerd op confectie abutment, zirconium-oxyde met opgebakken porselein kroon
675 euro
• Kroon gecementeerd op confectie abutment, metaallegering met opgebakken porselein kroon
Bijkomende kosten, prijs legering per gram
675 euro
• Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch zirconium-oxyde kroon
675 euro
• Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch ander keramisch materiaal (o.a. LiSi) kroon
575 euro


Diversen

Type Prijs

• Gebitsbeschermer / hockeybitje
85 euro
• Bleekbitje
150 euro
• Boormal (implantologie) 350 euro

Prijzen uitneembare protheses

Type Prijs

• Opvullen / rebasen volledig kunstgebit 100 euro
• Opvullen / rebasen gedeeltelijk kunstgebit 100 euro

Bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese. In de begroting vindt u de techniekkosten voor uw individuele situatie terug.

Materiaalkeuze tabel

Materiaal Ervaring Sterkte Cosmetiek Biocompatibiliteit Prijs
Volledig goud +++++ +++++ – +++ +++++
Porselein op goudlegering ++++ ++++ ++++ +++ ++++
Porselein op onedele (spaar)legering ++++ ++++ ++++ ++ +++
Porselein op zirconium-oxyde +++ +++ +++++ ++++ +++
Monolithisch zirconium-oxyde ++ +++(+) +++ +++++ ++
Andere keramische materialen zoals lithium disilicaat +++ +++ ++++(+) ++++ ++(+)
Monolithisch hybride kunststof en keramiek + +++ ++ ++ ++
Kunststof (tijdelijk) +++ + + ++ +

De bovenstaande tabel geeft een indicatie. Per situatie kunnen er verschillen optreden. Zo zijn niet alle materialen geschikt voor bepaalde werkstukken. Een facing / schildje kan bijvoorbeeld alleen van specifieke keramische materialen vervaardigd worden. De term monolithisch betekent dat het materiaal uit één stuk is vervaardigd. Dit levert meer sterkte op, maar is vaak cosmetisch minder fraai dan een werkstuk dat net als een tand uit verschillende lagen met verschillende kleuren is opgebouwd.