Aanmelden

Inschrijven

Aanmeldformulier

Door het formulier op deze pagina in te vullen kunt u uw gegevens doorgeven aan de praktijk. Voor ieder gezinslid dient u een apart formulier in te vullen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Wanneer u patiënt bij ons bent, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Hierdoor heeft u verschillende rechten. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen om uw gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. De toestemming betreft oa. het verwerken van röntgenfoto’s en aanvullende informatie aan derden zoals zorgverzekeraar, inspectie en collega’s waarnaar verwezen wordt. U kunt uw verzoek kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@praktijkbergkwartier.nl.
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Vul hier s.v.p. uw gegevens in:


Praktijk Bergkwartier

Kon. Wilhelminalaan 37
3818 HN Amersfoort
033 2587032
info@praktijkbergkwartier.nl