Praktijk Bergkwartier                         

 

Praktijk Bergkwartier is naast een praktijk voor algemene tandheelkunde tevens een verwijspraktijk voor implantologie.

Praktijk Bergkwartier biedt een persoonlijke brede hoogwaardige tandheelkundige zorg voor gemotiveerde patiënten.

Naast Rene Overmars is ook mondhygiëniste, mevrouw Susan van der Last-Albe, werkzaam bij Praktijk Bergkwartier zodat de conditie van uw tandvlees maximale aandacht krijgt.

Het is en blijft een kleine, persoonlijke praktijk waar de patiënt – behandelaar relatie voorop staat.   

      Implantoloog NVOI     

Op 02-12-2013 heeft bij tandarts-implantoloog Overmars een visitatie door de NVOI plaatsgevonden. Door het Consilium Implantologicum en het Bestuur van de NVOI is voor de herregistratie als implantoloog voor de komende 5 jaar een positief advies uitgebracht.

Op 02-12-2013 heeft Praktijk Bergkwartier deelgenomen aan praktijkvisitatie volgens de daarbij geldende criteria zoals opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

In April 2016 heeft van tandarts Overmars de herregistratie in het BIG-register plaatsgevonden voor de komende 5 jaar.