Praktijk Bergkwartier

 

“Aandacht voor uzelf”

Praktijk Bergkwartier biedt een persoonlijke hoogwaardige tandheelkundige zorg voor gemotiveerde patiënten.

Praktijk Bergkwartier is een praktijk voor algemene tandheelkunde en een verwijspraktijk voor implantologie.

Behandelaars zijn René Overmars, Tessa van der Heide en Susan van der Last-Albe.
René Overmars, geregistreerd NVOI-implantoloog                                                                           Tessa van der Heide, algemeen tandarts                                                                                           Susan van der Last-Albe, mondhygiëniste

Het is een persoonlijke praktijk waar de patiënt – behandelaar relatie voorop staat.

                  

02-12-2013 visitatie door de NVOI plaatsgevonden. Door het Consilium Implantologicum en het Bestuur van de NVOI is voor de herregistratie als implantoloog voor de komende 5 jaar een positief advies uitgebracht.

02-12-2013 praktijkvisitatie volgens de daarbij geldende criteria zoals opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

April 2016 herregistratie in het BIG-register plaatsgevonden van tandarts Overmars voor de komende 5 jaar.